VELKOMMEN TIL SKIGRUPPA i IL Runar 

 

Litt om oss

Skigruppa har, per 1. januar  2019, ca 200 aktive registrerte medlemmer.  4 er aktive seniorløperer, 20 aktive juniorløpere, 30 aktive løpere i klassene 13 år og eldre, 30 aktive løpere i klassene < 13 år. Alle deltar aktivt på trening. Vi har også en solid gruppe registrerte turløpere, 82 i alt. Mange av disse er aktive i ”Runarbirken” eller ”Runar Lady Longas”. De trener aktivt med henholdsvis Birkebeinerrennet og Marcialonga som årets hovedmål, men også renn som Vasaloppet og andre er aktuelle.

Ca. 70 foreldre (og besteforeldre!) fyller ulike verv i f.eks. styret, vaffelteam, smøreteam, trenere og rennteam. Skigruppa mottar offentlig støtte ut i fra antall medlemmer under 20 år. Vi er også takknemlige om foreldre og andre som benytter våre løyper, tegner et medlemskap i skigruppa. Innmelding gjøres på hjemmesiden.

Anlegg

Skigruppa disponerer en 3,3 km lang lysløype med start ved Runarhallen.  Vinteren 2014/15, ble E-18 gjennnom Sandefjord ferdigstilt og den ble lagt i en ca. 210 meter lang miljøtunell under våre skiløyper. Skigruppa kunne dermed sesongen 2015/16 arrangere skirenn på hjemmebane.

Dersom det ikke er ”villsnø”, kjøres kunstsnø ut fra vårt kunstsnøanlegg. Det produseres kunstsnø dersom temperaturen er under ca. -5 °C. I tillegg til lysløypa, har vi 30 km løypenett som vinteren 2005/06 fikk en historisk forbindelse med løypenettet til Stokke ski. To scootere og en løypemaskin fra 2010 sørger for supre løyper dersom forholdene forøvrig tillater det.

I sommer/ høst har vi fått asfaltert en rulleskiløype fra skibygget til tunelltaket slik at vi nå har en totallengde på ca 2 km! Her er det muligheter for god og trafikksikker trening.

Rent idrettslag

Doping er en utfordring i ungdoms- og treningsmiljøer i Norge, og ikke bare i internasjonal toppidrett. Skigruppa ønsker å være et "Rent idrettslag" og ønsker å sette fokus på verdiarbeid og antidoping.
Vi ønsker at utøverne våre tar et aktivt standpunkt for en ren og ærlig idrett og har kjennskap til grunnlegende fakta om antidoping. Alle utøvere som representerer klubben i HL eller nasjonale Jr renn må ha tatt e-læringskurset ren utøver. 

Treninger og trenere

Faste treningsdager i Runar ski er tirsdag og torsdag. De aller yngste trener kun en av disse dagene, mens de eldste som satser mot nasjonale renn, selvsagt har flere treninger per uke. Hovedoppstart med treninger for alle er første uke etter hsommerferien.

Vi er stolte over å ha en solid trenerliste. Trygge, kreative og dyktige voksne har ansvar i alle gruppene. Foruten å lære løperne å gå på ski legges det opp til variert barmarkstrening tilpasset gruppene i den tiden det ikke er skiføre.

Spesifikk teknikktrening for skiløping begynner man ikke med de aller første årene man er på skitrening. Da legges det mest vekt på koordinasjon, balanse, utholdenhet, styrke osv. bakt inn i lek og moro.

I Runar Ski har vi valgt å begynne med skøyterulleski de første par årene. Når man blir eldre blir det både klassisk og skøyte rulleski. Klubben disponerer 20 rulleskipar fra høsten 2016 og de yngste utøverne vil ha enkelte treninger på rulleski uten at de må kjøpe egne rulleski.

Vi henviser til vår aktivitetskalender på hjemmesiden; http://www.ilrunar.no for informasjon om treningsgrupper og tider. Det står mye nyttig informasjon på denne siden og den benyttes aktivt av trenere, styret og øvrige team. Alle treningsgurpper har osgå etablerte grupper på Facebook noe som gjør det er enkelt å kommunisere innenfor gruppen.

Hyggekvelder

Tre kvelder i løpet av sesongen ”krydrer” vi treningene med en avsluttende hyggekveld. Her serveres litt mat og drikke, og vi har utlodning av fine gavepremier og det informeres om det som skjer i skigruppa. På disse hyggekveldene kan man ta med utstyr man ønsker å selge. Vi arrangerer også byttekvelder på høsten for kjøp/salg av brukt utstyr forøvrig. Foreldre oppfordres til å være med på hyggekveldene.

Nissetrening

Siste fellestrening før jul er ”Nissetrening”. Overraskelse venter i skogen.

 

Samlinger i Runar Ski

Oppstartssamling i Runarhallen (Barmarksamling)

 

 Varighet: Lørdag til søndag. Alle medlemmer kan delta. Samlingen koster kr. 200,- for utøvere med overnatting og kr. 150,- uten overnatting. Det dekker pizza, brus og opplegget generelt. Lunsj evt. frokost medbringes av den enkelte. Ledere/trenere betaler ikke.

 

Barmarksamling på Haukerød i samarbeid med Team Veidekke Oslofjord

September 2017 var det for første gang arrangert barmarksamlig for ungdomsgruppene i hele regionen, alder 13-16 år. Dette i samarbeid med Team Veidekke. Samlingen var en success og har blitt en tradisjon.

Geilo Snøsamling

 

 Varighet: Torsdag til søndag ettermiddag. Samling for løpere i Ungdomsgruppa, 13 år og eldre. Overnatting i hytter/rom og lunsj og middag hver dag er inkludert. Utøvere og foreldre som er med betaler hver kr. 2 500,-. Klubben dekker kostnader for 1 trener per 5 utøvere.

 

Fagerli familiesamling

 

 Varighet: torsdag eller fredag til søndag ettermiddag. Alle medlemmer med familien kan delta så langt det er plass.

 

Alle måltider (frokost, matpakkelunsj og middag) fra torsdag kveld / fredag ettermiddag til og med matpakkelunsj søndag, samt overnatting på leirskolevis er inkludert.

 

Personer født 2009 og eldre betaler ca. kr. 1 300,- og Personer født 2010 til 2015 betaler ca. kr. 700,-. For langhelg (torsdag til søndag) betales et tillegg som kunngjøres senere. Trenere utpekt av klubben betaler ikke. Barn født 2015 og senere har gratis opphold. 

Skirenn

Telenor karusell

Lyscupen har vær et renn med lange tradisjoner i skigruppa. De siste årene har det vært relativt få løpere som har stilt opp utenom Runars egne aktive. For å prøve å få til et lavterskel tilbud for barn og ungdom i Sandefjord har vi bestemt oss for å arrangere Telenor karusell i steden. Telenor karusell er for alle aldersgrupper fra man kan gå (til man ikke lenger kan gå – på ski).  Det er ikke nødvendig å være medlem av Runar Ski for å delta.  

Klubbmesterskap

Det arrangeres klubbmesterskap i hhv klassisk- og fristil evt også i sprint hvis føreforhold tillater det. Kun medlemmer i Runar Ski får tellende resultat i klubbmesterskapene. 

Kretsrenn osv.

Man kan delta i terminfestede renn fra november det året man er 7 år. Runar Ski ønsker å samle flest mulig løpere på de samme rennene, spesielt i de yngre klassene, for å skape en så hyggelig ramme som mulig rundt det å delta på skirenn. Disse utvalgte rennene blir sendt ut i starten av sesongen.

Alle får en Runarlue første gang man går skirenn og det forventes at man har på seg klubbluen når man går renn.

 

Utmerkelser

I dette kapittelet gis kun kriterier for utmerkelser som tildeles i junioravdelingen.

 

Årets jente / Årets gutt

Prisen for årets jente / årets gutt deles ut til en jente og en gutt i aldersgruppen 13 år til og med eldste junior. Prisen tildeles den gutt og den jente som har stått for sesongens beste sportslige prestasjon(er). Det skal særlig legges vekt på prestasjoner i renn der store deler av Norges beste løpere i årsklassen deltar. Sportslig ansvarlig, leder av trenerforum og oppmann innstiller skriftlig, med begrunnelse, en jente og en gutt til styret. Prisen kan tildeles samme person flere ganger.

 

Årets framgang

Prisen for årets framgang tildeles den løper i aldersgruppen 13 år til og med eldste junior som har vist størst framgang fra sesonger før til inneværende sesong. Det skal i tillegg til sportslig framgang også vektlegges framgang i treningsarbeid, bidrag i treningsgruppene og deltagelse i klubbarbeid som dugnader, trening av yngre løpere osv. Trenerforum innstiller skriftlig, med begrunnelse, en jente eller en gutt til styret. Prisen kan ikke tildeles samme person mer enn en gang.

 

Ivrig renndeltager

Runar Ski ønsker at de yngre løperne som er aktive på trening også skal delta i skirenn i løpet av sesongen. For aldersgruppen 12 år og yngre er det ikke om å gjøre å gå flest mulig skirenn, men det er et mål for Skigruppa å få løperne til å delta på renn fordi de synes det er moro.

Prisen for ivrig renndeltager tildeles, ved trekning, til en løper i aldersgruppen 7-10 år som har gått 5 eller flere ordinære terminfestede renn, og en løper i aldersgruppen 11-12 år som har gått 10 eller flere ordinære terminfestede renn. Ved ekstraordinære forhold som snøfattige vintre eller lignende kan grensen justeres ned dersom styret beslutter dette.

 

 

Hva dekker skigruppa i sesongen 2019/2020

 

 

Skigruppa ønsker at retningslinjene for hva som dekkes skal være gjeldene for flere år for å gi forutsigbarhet for hver enkelt familie. Av hensyn til ønsket om en bærekraftig klubbøkonomi og hvor arrangementene foregår kan imidlertid det bli noen justeringer fra år til år.

1) Startkontingent og brikkeleie ved renn

 Klubben dekker startkontingenter i skirenn for sine løpere i aldersbestemte klasser når løperen er registret som ”utøver” (ikke ”turløper”). I tillegg dekkes KM Rulleski. Turrenn dekkes ikke. En påmeldt løper som uteblir fra renn, må selv betale kontingent/deltakeravgift.

En løper som melder seg på for sent, må selv betale eventuelle ekstra avgifter. Det kan gjøres unntak dersom dette er avklart med oppmann. All påmelding gjøres selv på Minidrett. Eventuelle påmeldingsavgifter refunderes av klubben. Det kan forekomme unntak også her, men da skal det være avklart med oppmann.

For utøvere som ikke har egen startbrikke dekker Runar Ski brikkeleie for alle deltagere som er 10 år og yngre. Klubben dekker 5 renn for utøvere som er 11-12 år. Øvrige utøvere betaler selv

 

2) Reisestipend for sesongen 2019/2020

 For sesongen 2019/20 vil det kunne ytes reisestipend for yngre utøvere.

Renn som kvalifiserer til støtte etter dette punkt er: - Hovedlandsrennet - Junior-NM og - Norges Cup Junior

Reisestipendet skal dekke reise og opphold med følgende satser: - Inntil kr 1 000 for overnatting/bosted per rennhelg mot fremlagt kvittering

Dersom reiseavstanden til et av de nevnte arrangement medfører ekstraordinære kostnader kan det etter styrets beslutning bevilges ekstra støtte til reise eller bosted.

 

3) Ungdommens Holmenkollrenn

 Alle i relevant aldersgruppe som vil kan delta.

Foreldre har selv ansvar for å arrangere felles opplegg for smøring, sekundering og eventuelt bosted for foreldre.

Klubboppnevnte ledere og smørere som reiser, uten å være i egenskap av forelder til deltager, får dekket sine kostnader ved reise og opphold av klubben. Klubben betaler for smøreplass/smørevogn. Foreldregruppens utnevnte lagleder bestiller smøreplass, eventuelt i samarbeid med oppmann. Klubben dekker smøring av inntil ett konkurransepar per konkurransedag.

 

4) Hovedlandsrennet

 Alle i relevant aldersgruppe som vil kan delta.

Klubben arrangerer felles opplegg med smøring, sekundering og bosted. Klubboppnevnte ledere og smørere som reiser, uten å være i egenskap av forelder til deltager, får dekket sine kostnader ved reise og opphold. Klubben betaler for smøreplass/smørevogn. Oppmann bestiller smøreplass. I 2019/20 betaler kr 200 per par for smøring av konkurranseski.

For reise og overnatting for deltakere se pkt 5.

 

5) Junior-NM og Norges Cup Junior

 Alle i relevant aldersgruppe som vil kan delta.

Klubben arrangerer felles opplegg med smøring, sekundering og bosted. Klubboppnevnte ledere og smørere som reiser, uten å være i egenskap av forelder til deltager, får dekket sine kostnader ved reise og opphold. Klubben betaler for smøreplass/smørevogn. Oppmann bestiller smøreplass.  I 2019/20 betaler kr 200 per par for smøring av konkurranseski.

For reise og overnatting for deltakere se pkt 5.

Størrelsen på støtte til disse arrangementer vurderes fra sesong til sesong ut fra kostnader forbundet med deltagelse, klubbens økonomi og sportslig utbytte for de aktuelle løpere.

De som kvalifiserer seg til avslutningshelgen støttes med NOK 2 000 og

 

Forutsetninger for å delta på klubbens opplegg:

 Medlemsavgift og treningsavgifter må være betalt

 Klubbtøy må benyttes i konkurranse, på premieutdeling og i media i forbindelse med konkurranse

 Utøveren må bidrar på noen utvalgte dugnader (f.eks. skikurs, trening av yngre utøvere, inntektsbringende tiltak)

 Utøveren må ha utført «Ren utøver» test

 

6) Senior-NM, Norges Cup og Skandinavisk Cup

 Runar Ski ønsker å støtte seniorløpere som satser for å bli så gode som mulig.

Vår definisjon av satsing er at løperen ønsker å satse i Norgescup og NM.

Utøverne har forskjellige muligheter til å komme inn på lag. Alt etter resultat i Norgescup junior eller senior. Slik det er nå kan alle bli med i Kretslaget. Men vi ønsker at støtten også skal gjelde utøvere som har kommet inn på andre lag.

Støtten er basert på økonomisk tilskudd fra klubben som står i forhold til utgiftene. Etter nærmere angitte vilkår kan klubben yte: - grunnstøtte på kr 5000,- og - støtte på kr 1000,- pr samling/Norgescup hvor utøveren deltar, dog til kr 10 000,-

Utøveren kan således motta inntil NOK 15 000,- i støtte per sesong.

For å få støtten må utøveren yte noe tilbake til Runar Ski. For sesongen 2019/20 har klubben satt følgende krav:

- Utøveren må dokumentere satsingen sin i møte med sportslig leder og legge frem treningsplan

- Delta på minst en klubbdugnad.

- Delta på minst to treningsøkter med klubben som trener /inspirator.

- Signere avtale med klubben

Vi forventer også at utøverne skal strekke seg langt for å stille på stafettlag for Runar Ski under NM.

 

Medlemsskap og kontingent

Medlemskontingent 475,- / 255,- per år

Treningsavgift

Senior             1100,- x 2

14 - 19 år        1100,- x 2

12 - 13 år         850,- x 2

11 år                 650,- x 2

9 - 10 år           550,- x 2

7 - 8 år              500,- x 2

Turløpere/Runarexpressen/Runarbirken 500,-  x 1 

Dette forventes av foreldre til utøvere

Det forventes at løpere kommer med ferdigsmurte ski på treningene. Har du ingen erfaring med skismøring, kan du ringe hvem som helst i styret eller trener for råd. Det vil i løpet av sesongen avholdes smørekurs for gamle og nye medlemmer. På renn er det normalt foreldrene som smører barnas ski, men er man usikker skal man i prinsipp kunne spørre og få hjelp fra hvem som helst i klubben. Også på dette området kan du selvsagt ringe styret/trener, evt. en av våre smøreansvarlige i forkant av rennet.

Klubben oppfordrer foreldre til å holde et moderat nivå på utstyr for de yngste løperne. Skismøring / glider for disse skal begrenses til produkter uten høygradient av fluor. Dette er en policy i hele Vestfold/Telemark skikrets.

 

Dugnader

Skigruppa er en stor organisasjon. Ca. 70 verv er besatt. Skigruppa har ingen ansatte og er derfor helt avhengig av frivillig innsats. Dugnader der alle medlemmer oppfordres til å delta kommer i løpet av året. De siste årene har vi hatt vakter på blant annet Bolig-messe og tivolivakter. Disse vaktene ”annonseres” som regel via mail eller på Facebook i grupper, og det forventes at man tar flere slike vakter i løpet av året. Det hender også at styret innkaller til dugnader som å rake løv eller måke snø fra et tak. Det vil hvert år være behov for dugnader i løypene og i forhold til snøproduksjon, det forventes at du stiller på slike dugnader også. 

 

Runar administrasjonen:

Adresse:

Postboks 24 Haukerød Idrettspark, 3246 SANDEFJORD

Telefon / Fax:

33487999 /  Faks: 33 48 79 95

E-post:

Hjemmeside:

post@ilrunar.no

www.ilrunar.no

 

Se ”hvem er hva” fanen på hjemmesiden for styret, ulike komiteer og trenere.

 

 

Kalender

Januar
MTOTFLS
28293031123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Aktiviteter

Ingen aktiviteter tilgjengelig for øyeblikket