VELKOMMEN TIL SKIGRUPPA i IL Runar 

 

Litt om oss

Skigruppa har, per 1. januar  2018, ca 200 aktive registrerte medlemmer.  4 er aktive seniorløperer, 13 aktive juniorløpere, 30 aktive løpere i klassene 13 år og eldre, 30 aktive løpere i klassene < 13 år. Alle deltar aktivt på trening. Vi har også en solid gruppe registrerte turløpere, 82 i alt. Mange av disse er aktive i ”Runarbirken” eller ”Runar Lady Longas”. De trener aktivt med henholdsvis Birkebeinerrennet og Marcialonga som årets hovedmål, men også renn som Vasaloppet og andre er aktuelle.

Ca. 70 foreldre (og besteforeldre!) fyller ulike verv i f.eks. styret, vaffelteam, smøreteam, trenere og rennteam. Skigruppa mottar offentlig støtte ut i fra antall medlemmer under 20 år. Vi er også takknemlige om foreldre og andre som benytter våre løyper, tegner et medlemskap i skigruppa. Innmelding gjøres på hjemmesiden.

Anlegg

Skigruppa disponerer en 3,3 km lang lysløype med start ved Runarhallen.  Vinteren 2014/15, ble E-18 gjennnom Sandefjord ferdigstilt og den ble lagt i en ca. 210 meter lang miljøtunell under våre skiløyper. Skigruppa kunne dermed sesongen 2015/16 arrangere skirenn på hjemmebane.

Dersom det ikke er ”villsnø”, kjøres kunstsnø ut fra vårt kunstsnøanlegg. Det produseres kunstsnø dersom temperaturen er under ca. -5 °C. I tillegg til lysløypa, har vi 30 km løypenett som vinteren 2005/06 fikk en historisk forbindelse med løypenettet til Stokke ski. To scootere og en løypemaskin fra 2010 sørger for supre løyper dersom forholdene forøvrig tillater det.

I sommer/ høst har vi fått asfaltert en rulleskiløype fra skibygget til tunelltaket slik at vi nå har en totallengde på ca 2 km! Her er det muligheter for god og trafikksikker trening.

Rent idrettslag

Doping er en utfordring i ungdoms- og treningsmiljøer i Norge, og ikke bare i internasjonal toppidrett. Skigruppa ønsker å være et "Rent idrettslag" og ønsker å sette fokus på verdiarbeid og antidoping.
Vi ønsker at utøverne våre tar et aktivt standpunkt for en ren og ærlig idrett og har kjennskap til grunnlegende fakta om antidoping. Alle utøvere som representerer klubben i HL eller nasjonale Jr renn må ha tatt e-læringskurset ren utøver.

 

Treninger og trenere

Faste treningsdager i Runar ski er tirsdag og torsdag. De aller yngste trener kun en av disse dagene, mens de eldste som satser mot nasjonale renn, selvsagt har flere treninger per uke. Hovedoppstart med treninger for alle er første uke etter hsommerferien.

Vi er stolte over å ha en solid trenerliste. Trygge, kreative og dyktige voksne har ansvar i alle gruppene. Foruten å lære løperne å gå på ski legges det opp til variert barmarkstrening tilpasset gruppene i den tiden det ikke er skiføre.

Spesifikk teknikktrening for skiløping begynner man ikke med de aller første årene man er på skitrening. Da legges det mest vekt på koordinasjon, balanse, utholdenhet, styrke osv. bakt inn i lek og moro.

I Runar Ski har vi valgt å begynne med skøyterulleski de første par årene. Når man blir eldre blir det både klassisk og skøyte rulleski. Klubben disponerer 20 rulleskipar fra høsten 2016 og de yngste utøverne vil ha enkelte treninger på rulleski uten at de må kjøpe egne rulleski.

Vi henviser til vår aktivitetskalender på hjemmesiden; http://www.ilrunar.no for informasjon om treningsgrupper og tider. Det står mye nyttig informasjon på denne siden og den benyttes aktivt av trenere, styret og øvrige team. Alle treningsgurpper har osgå etablerte grupper på Facebook noe som gjør det er enkelt å kommunisere innenfor gruppen.

Hyggekvelder

Tre kvelder i løpet av sesongen ”krydrer” vi treningene med en avsluttende hyggekveld. Her serveres litt mat og drikke, og vi har utlodning av fine gavepremier og det informeres om det som skjer i skigruppa. På disse hyggekveldene kan man ta med utstyr man ønsker å selge. Vi arrangerer også byttekvelder på høsten for kjøp/salg av brukt utstyr forøvrig. Foreldre oppfordres til å være med på hyggekveldene.

Nissetrening

Siste fellestrening før jul er ”Nissetrening”. Overraskelse venter i skogen.

 

Samlinger i Runar Ski

Fra oppstart på høsten og fram til jul arrangerer vi flere samlinger der det i tillegg til trening legges opp til hyggelig sosialt samvær.

Vi vil i år som de seneste årene ha de faste to samlinger for hele skigruppa og to i tillegg for løpere som skal gå 3 km eller lenger i rennsesongen som kommer.

 

Barmarksamling i samarbeid med Team Veidekke på Oslofjord Convention Senter i Stokke.

15. - 17. september 2017 var det for første gang arrangert barmarksamlig for ungdomsgruppene i hele regionen, alder 13-16 år. Dette i samarbeid med Team Veidekke. Samlingen var en success og vi regner med gjentakelse.

 

Oppstartsamling

Treningssamlingen på Kværnstua på Vesterøya har tidligere blitt arrangert en årrekke. I 2014 erfarte vi at stedet var lite både til alle aktivitetene ute og spesielt pizzaspising og soving inne.  For å få med så mange som mulig, flyttet vi samlingen ”hjem” til Runarhallen i 2015. Dette har nå blitt til tradisjon. 2.-3. september 2017 stilte nesten 100 utøvere opp. Her overnattet gruppene 9 år og eldre, mens de yngste reiste hjem etter pizzaspisingen på lørdagskvelden. Mye trening og ikke minst mye moro! Samlingen kommer til å gjentas i 2019 og vi er avhengig av foreldre som hjelper til med servering, overnatting/vakt og rydding.

 

Snøsamling

7. -10. november 2019 drar løpere fra Ungdomsgruppa og eldre på snøsamling til Geilo. Runarutøvere prioriteres, men ledige plasser kan fylles opp med andre interesserte etter at frist for påmelding er utløpt. Dette er en treningssamling med forbehold om snø.

 

Fagerli

Familiesamlingen til Fagerli leirskole blir arrangert 21.-24. november 2019 (fredag-søndag). Leirskolen ligger i Skurdalen mellom Dagali og Geilo. Her blir familier innkvartert på leirskolevis fra fredag til søndag. Frokost og middag blir servert, og matpakke smøres til lunsj. Lørdag kveld har vi leker og hygge i peisestua. Kake til kaffen lørdag har vi selv med. Ved avreise må vi rydde litt i fellesrommene, samt kaste søppel.

En populær tur der hele familien kan være med. Også for denne samlingen er det forbehold om skiføre.

 

Skirenn

Telenor karusell

Lyscupen har vær et renn med lange tradisjoner i skigruppa. De siste årene har det vært relativt få løpere som har stilt opp utenom Runars egne aktive. For å prøve å få til et lavterskel tilbud for barn og ungdom i Sandefjord har vi bestemt oss for å arrangere Telenor karusell i steden. Telenor karusell er for alle aldersgrupper fra man kan gå (til man ikke lenger kan gå – på ski).  Det er ikke nødvendig å være medlem av Runar Ski for å delta. 

 

Klubbmesterskap

Det arrangeres klubbmesterskap i hhv klassisk- og fristil evt også i sprint hvis føreforhold tillater det. Kun medlemmer i Runar Ski får tellende resultat i klubbmesterskapene. 

Kretsrenn osv.

Man kan delta i terminfestede renn fra november det året man er 7 år. Runar Ski ønsker å samle flest mulig løpere på de samme rennene, spesielt i de yngre klassene, for å skape en så hyggelig ramme som mulig rundt det å delta på skirenn. Disse utvalgte rennene blir sendt ut i starten av sesongen.

Alle får en Runarlue første gang man går skirenn og det forventes at man har på seg klubbluen når man går renn.

 

Utmerkelser

I dette kapittelet gis kun kriterier for utmerkelser som tildeles i junioravdelingen.

 

Årets jente / Årets gutt

Prisen for årets jente / årets gutt deles ut til en jente og en gutt i aldersgruppen 13 år til og med eldste junior. Prisen tildeles den gutt og den jente som har stått for sesongens beste sportslige prestasjon(er). Det skal særlig legges vekt på prestasjoner i renn der store deler av Norges beste løpere i årsklassen deltar. Sportslig ansvarlig, leder av trenerforum og oppmann innstiller skriftlig, med begrunnelse, en jente og en gutt til styret. Prisen kan tildeles samme person flere ganger.

 

Årets framgang

Prisen for årets framgang tildeles den løper i aldersgruppen 13 år til og med eldste junior som har vist størst framgang fra sesonger før til inneværende sesong. Det skal i tillegg til sportslig framgang også vektlegges framgang i treningsarbeid, bidrag i treningsgruppene og deltagelse i klubbarbeid som dugnader, trening av yngre løpere osv. Trenerforum innstiller skriftlig, med begrunnelse, en jente eller en gutt til styret. Prisen kan ikke tildeles samme person mer enn en gang.

 

Ivrig renndeltager

Runar Ski ønsker at de yngre løperne som er aktive på trening også skal delta i skirenn i løpet av sesongen. For aldersgruppen 12 år og yngre er det ikke om å gjøre å gå flest mulig skirenn, men det er et mål for Skigruppa å få løperne til å delta på renn fordi de synes det er moro.

Prisen for ivrig renndeltager tildeles, ved trekning, til en løper i aldersgruppen 7-10 år som har gått 5 eller flere ordinære terminfestede renn, og en løper i aldersgruppen 11-12 år som har gått 10 eller flere ordinære terminfestede renn. Ved ekstraordinære forhold som snøfattige vintre eller lignende kan grensen justeres ned dersom styret beslutter dette.

 

Startkontingent ved renn

Klubben dekker alle startkontingenter for sine løpere i aldersbestemte klasser når løperen er registret som ”utøver” (ikke ”turløper”). En påmeldt løper som uteblir fra renn, må selv betale kontingent/deltakeravgift. En løper som melder seg på for seint, må selv betale eventuelle ekstra avgifter. Det kan gjøres unntak dersom dette er avklart med oppmann. All påmelding gjøres selv på Minidrett. Evt påmeldingsavgifter refunderes av klubben. Det kan forekomme unntak også her, men da skal det være avklart med oppmann. 

Subsidiering av store renn 2019:

 

Norgescup:

 

Støtte av hver løper i norgescup Savalen med 1000,-  og norgescup Åsen med 1000,- .  Ingen subsidier til norgescup Konnerud. Hver løper betaler 200,- for smøring per skipar. Kostnader for å trekke smørevogn dekkes i form av bensinpenger. Hvis noen må reise til renn dagen før for å forberede smøring av ski dekkes losji av klubben. Klubben dekker 50% av kostnader for losji for smøresjef som reiser sammen med eget barn. Smørere, testere som reiser uten egne barn får sine kostnader for losji helt dekket av klubben.

 

 

 

HL:

 

Løpere støttes med 1000,-. Smøring av ski er fluorfri og gratis. Kostnader for å trekke smørevogn dekkes i form av bensinpenger. Hvis noen må reise til renn dagn før for å forberede smøring av ski dekkes losji av klubben. Klubben dekker 50% av kostnader for losji for smøresjef som reiser sammen med eget barn. Smørere, testere som reiser uten egne barn får sine kostnader for losji helt dekket av klubben. Ingen egenandel for smøring av ski. Fluorfri smøring.

 

 

 

UH:

 

Ingen subsidiering. Ingen egenandel for smøring av ski. Fluorfri smøring.

Størrelsen på støtte til disse arrangementer vurderes fra sesong til sesong ut fra kostnader forbundet med deltagelse, klubbens økonomi og sportslig utbytte for de aktuelle løpere. I år er det fastsatt subsidiering med 1000,- per løper per NC, forutsatt at man går i klubbens skitøy. Klubboppnevnte ledere/smørere som ikke reiser i egenskap av å være foreldre, betaler ikke. Foreldre som påtar seg vesentlig arbeidsbyrde kan få dekket utenomordinære kostnader,  og kan få noe prisreduksjon etter beslutt i styret.

Klubben organiserer smøring, bestiller opphold og reise.

Utøvere betaler 200,- per konkurransesmurt skipar.

De som kvalifiserer seg til avslutningshelgen i Alta 2018, støttes med 3000,- og smøring/smøreplass.

 

Forutsettningen er at utøver går i klubbens tøy

 

Senior NM, Norges Cup og Skandinavisk Cup

Styret i skigruppa har valgt å ha litt høyere satser på egenandelen for seniorløperne enn juniorløperne.

Hvis man oppnår svært gode resultater kan man søke skigruppa om å få refundert egenandelen helt eller delvis i etterkant, styret vil da ta behandle den enkelte søknad.

Utøver bestiller opphold og evt reise selv.

Skigruppa hjelper til å få det praktiske på plass hvis det ønskes.

Utøvere som presterer topp 30 støttes med 2000,- / rennhelg.

Utøvere som presterer topp 100 (menn) / topp 40 (damer) støttes med 1000,- / rennhelg.

Andre utøvere støttes med 500,- / rennhelg.

Forutsettningen er at utøver går i klubbens tøy. Det kan gjøres unntak ved deltakelse i eksempelvis team, men i NM og i lokale renn bør klubbens tøy benyttes.

 


Andre arrangementer

Det kan søkes skigruppas styre om støtte til andre arrangementer. Dette bør fortrinnsvis gjøres før den aktuelle aktivitet finner sted.

 

Generelt:

Leder / trener / smører (LTS) er definert som en person som er utnevnt av Runar skigruppes styre til å følge utøvere. En LTS må kunne ha tre utøvere fra egen klubb i bil der det er aktuelt. En leder er ansvarlig for 2-3 utøvere (klær, smøring, mat, starttider etc.). En LTS må kunne fylle flere roller, f.eks. sjåfør, trener og smører. Alle som mottar tilskudd av Runar skigruppe, må framlegge regnskap med kvitteringer for billetter etc.

 

 

Utøvere født 1999 og eldre:Treningsavgift kr.  1000,- x 2 + Hovedlagsavgift kr. 230,-

Utøvere født 2003 og 1999 :Treningsavgift kr. 1000,- x 2 + Hovedlagsavgift kr. 230,-

Utøvere født 2005 og 2004: Treningsavgift kr. 1000,- x 2 + Hovedlagsavgift kr. 230,-

Utøvere født 2008 - 2004:Treningsavgift kr. 550,- x 2 + Hovedlagsavgift kr. 230.-

Utøvere født 2009 og yngre:Treningsavgift kr. 500,- x 2 + Hovedlagsavgift kr. 230.-,-

Turløpere: Treningsavgift kr. 500,-  + Hovedlagsavgift kr. 440,-

 

Dette forventes av foreldre til utøvere

Det forventes at løpere kommer med ferdigsmurte ski på treningene. Har du ingen erfaring med skismøring, kan du ringe hvem som helst i styret eller trener for råd. Det vil i løpet av sesongen avholdes smørekurs for gamle og nye medlemmer. På renn er det normalt foreldrene som smører barnas ski, men er man usikker skal man i prinsipp kunne spørre og få hjelp fra hvem som helst i klubben. Også på dette området kan du selvsagt ringe styret/trener, evt. en av våre smøreansvarlige i forkant av rennet.

Klubben oppfordrer foreldre til å holde et moderat nivå på utstyr for de yngste løperne. Skismøring / glider for disse skal begrenses til produkter uten høygradient av fluor. Dette er en policy i hele Vestfold/Telemark skikrets.

 

Dugnader

Skigruppa er en stor organisasjon. Ca. 70 verv er besatt. Skigruppa har ingen ansatte og er derfor helt avhengig av frivillig innsats. Dugnader der alle medlemmer oppfordres til å delta kommer i løpet av året. De siste årene har vi hatt vakter på blant annet Bolig-messe og tivolivakter. Disse vaktene ”annonseres” som regel via mail, og det forventes at man tar en eller flere slike vakter i løpet av året. Det hender også at styret innkaller til dugnader som å rake løv eller måke snø fra et tak. Det vil hvert år være behov for dugnader i løypene og i forhold til snøproduksjon, det forventes at du stiller på slike dugnader også.

 

 

 

Runar administrasjonen:

Adresse:

Postboks 24 Haukerød Idrettspark, 3246 SANDEFJORD

Telefon / Fax:

33487999 /  Faks: 33 48 79 95

E-post:

Hjemmeside:

post@ilrunar.no

www.ilrunar.no

 

Se ”hvem er hva” fanen på hjemmesiden for styret, ulike komiteer og trenere.

 

 

Kalender

September
MTOTFLS
2627282930311
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30123456

Aktiviteter

07.11.2019
Snøsamling

00:00 - 00:00

Bardøla Høyfjellshotell, Geilo

21.11.2019
Familiesamling

00:00 - 00:00

Fagerli leirskole, Skurdal/Geilo