Informasjon

Etter lang tids planlegging, er det nå vedtatt at IL Runar skal tilby idrettsfritidsordning fra skolestart i august 2015. Er ditt barn glad i aktivitet? Da kan IL Runar IFO tilby variert aktivitet 5 dager i uken etter skoletid.

IFO ønsker å gi barn

  • Mulighet til fysisk aktivitet
  • Omsorg og trygghet 
  • Mulighet til lek og fritidsaktiviteter


Runar IFO er et frivillig aktivitets og omsorgstilbud for barn som går i 1.-4. klasse i Sandefjord.


Dette kan vi tilby

  • Organisert aktivitet flere dager i uken
  • Frilek alle dager 
  • Fine områder for aktivitet, med Runarhallen, kunstgress og gressbane. Skiløyper, skileik og Runarskogen 
  • Personell med pedagogisk utdannelse (daglig leder) og lang erfaring fra arbeid med barn i aktivitet


Vi møter og følger elever fra Haukerød skole til Runarhallen. Dersom det er nok interesse fra barn fra andre skoler i Sandefjord, vil vi se på muligheten for å opprette transport med buss/minibuss.

IFO er åpen fra 12.00-17.00 mandag til fredag.


Gjeldende satser pr mnd m/mat for 2020 fra 1/3

Antall dager Pris
5 dager etter skolen 2935,-
4 dager etter skolen 2524,- 
3 dager etter skolen 2129,-
2 dager etter skolen 1734,- 
1 dag etter skolen 1015-
50 % plass etter skolen 1945,-

I tillegg må barnet meldes inn som medlem i IL Runar. Medlemsskapet dekker også forsikring. Medlemskontigenten er på kr 250,- pr år. (2020)


Bemanning på IFO

Tittel Navn Telefon e-post
Medarbeider/instruktør Lars-Christian Askevold 400 62 358

ifo@ilrunar.no

Ta kontakt med oss for spørsmål og ytterligere informasjon: ifo@ilrunar.no