MonicaJ 2018-01-29 15:53:44

Sportsplan Bredde

Runar Håndball – Sportsplan

Mål: En ledende klubb i norsk håndball

        Stille lag i alle aldersklasser for begge kjønn

Gjeldende 2017-2020

Denne sportsplanen skal sikre at spillere og trenere i Runar lærer seg de ulike elementene som er i håndballen. Når lagene utvikler seg skal de ha kjennskap til de ulike ferdighetene de har tilegnet seg. Ferdighetene skal utvikles og repeteres, slik at de mestrer spillet med et høyt tempo og med stor sikkerhet.

Talent i Runar som har evner og motivasjon skal gis mulighet til å lære seg de elementene som er på et høyere nivå enn det aldersklassen tilsier, uten at det skal gå på bekostning av det laget spilleren tilhører. Utøvere skal få utfordringer på sitt nivå og utøverne skal motiveres gjennom mestring. Alle aldersbestemte lag opptil 16 år skal delta på fellesturnering arrangert av klubben.

Sportsplanen åpner for at lag former sin egen sportsplan, slik at spillerne blir involvert og motiverte for å fortsette med håndball. Alle bør ha en utfordring og bli involvert i laget på ett eller annet nivå. Det må tilrettelegges for alle, på sitt nivå 

Alle lag fra 10 år og oppover i Runar skal ha en fadder fra Runars A-lag. Dette for å ivareta forbilder for de yngre spillerne og en «rød tråd» i klubben opp til seniornivå.

Gode øvelser til trening finnes blant annet på nettet:

 

Aldersgruppen frem til og med 9 år.

Treningen skal det legges vekt på lek med og uten ball. Hovedfokus er at alle barn skal delta og at de trives og har det artig med håndball. Allsidighet og lek skal prioriteres på trening. Klubben oppfordrer lagene til å delta på mini- og aktivitetsturneringer i regionen hvor alle skal ha tilnærmet lik spilletid på kamper såfremt de har deltatt like mye og aktivt på treninger.

Minihåndball er en god konkurranseform i denne aldersgruppen, med tanke på å lære seg de grunnleggende reglene og spillets idé (lagspill og samhold).

Det er ønskelig at treneren har minimum barnehåndballtrenerkurs fra dette alderstrinnet, eventuelt annen håndballfaglig bakgrunn. Dette kurset er de 4 første modulene i Trener I utdanningen.

Treningsmengde med laget: Minimum 1 time pr. uke. Treneren må forberede øvelser slik at det blir et minimum av køståing og at barna er aktive under hele økten. Ferdighetsmerkene til NHF skal være en del av treningen, og at spillerne mestrer disse øvelsene.

Grunnleggende ferdigheter

Kast og grep:

 • Fange ball i brysthøyde

 • Riktig grep

 • Kast med høy arm (vanlig kast, kort og lang avstand)

 • Kast med to hender 

  Stuss:

 • Vanlig stuss med ball i ro og i bevegelse (bli trygg med ballen) 

  Finter:

 • Venstre-høyre finte (kun enkelte vil mestre dette)

  Angrep:

 • Skudd fra gulvet (stillestående)

 • Skudd fra gulvet med 3 skritts fart

 • Vanlig hoppskudd (froske skudd)

 • Skudd fra linje

 • Avslutninger fra alle posisjoner 

  Forsvar:

 • Grunnstilling (skråstilt på skuddarm)

 • Bevegelse (sideveis, fremover og bakover)

 • Blokk

  Målvakt:

 • Utgangsposisjon og plassering i mål

 • Bevegelse (balanse)

 • Redning av lave og høye baller 

  Fysisk trening:

 • Kombinasjon/samarbeid med andre grupper i IL Runar (ski, fotball, friidrett)

  Kamp:

 • Lære å ta innkast

 • Ha en formening om dobbelstuss

 • Ha en formening om treskritt

 • Ha en formening om tre sekunders regelen

 • Returløp ved balltap

  

Aldersgruppen 10-12 år.

Treningen skal fortsatt være preget av å utvikle de grunnleggende ferdighetene, pasning, skudd og ballbehandling. Ball skal brukes i de fleste øvelsene på trening. Det er ønskelig at treneren har minimum trener 1 utdanning fra dette alderstrinnet, eventuelt annen håndballfaglig bakgrunn. En fadder fra A-laget skal bidra på trening med å innføre den «røde tråden» opp mot A-laget.

Alle skal ha tilnærmet lik spilletid på kamper såfremt de har deltatt like mye og aktivt på treninger.

Treningsmengde med laget: Det er ønskelig med minimum 2,5 timer pr. uke. En økt av 1,5 timer og en av 1,0 timer. Treningstid fordelt på hall og gymnastikksal. Grunnet noe begrenset hallkapasitet kan det bli noe mindre tid for enkelte lag.

Nye ferdigheter

           Kast og grep:

 • Fange høye baller

 • Motta ballen i bevegelse

 • Stusspasninger, støtpasninger og piskekast

 • Kast med 2 baller samtidig 

  Stuss:

 • Stusse med både høyre og venstre hånd

  Finter:

 • Venstre-høyre finte

 • Skuddfinte

  Kontra:

 • Solo mot målvakt

 • En mot to med fokus på pasning og bevegelse

  Angrep:

 • Pasninger over middelavstand (10-15 meter)

 • Enkelt overgangsspill fra bak- og kantspiller (forlate sin posisjon og bli linje)

 • Enkle sperrer på linje/russerbevegelse

 • Pådrag (utfordre motstanderens forsvar) /satse

 • Komme i fart og i gjennombrudd (uten avløp)

 • Innspill til linje

 • Utvikle skudd fra gulvet og fra lufta (grunnskudd og froskeskudd)

 • 7-meter kast

 • Fallteknikk, lande på brystet

 • Returløp

   Forsvar:

 • Takle skuddarm/støte på spiller med ball

 • Kommunikasjon

 • Innsats

 • Takle og låse motstander (takle arm og sikre på hoft)

 • Sidelengs forflyttelse (uten å krysse beina (balanse og god kontakt med gulvet))

 • Trekke inn etter støting

  Målvakt:

 • Redning av stuss-skudd

 • Rush pasning (ca. 15 meter)

 • Redning av skudd fra linje

 • Redning av 7-meter kast

 • Holde god kontakt med gulvet

  Fysisk trening:

 • Sirkel trening med kroppen som belastning

 • Løp med ball (intervall)

 • Oppfordre til alternativ trening (dans, turn, friidrett, ski, fotball m.m.)

  Kamp:

 • Kunne ”alle” reglene i håndball

 

Aldersgruppen 13-14 år.

Spillerne kan fra denne årsklassen få spille mest på sin favorittplass (spesielt

keepere). Klubben ønsker å utvikle toveis spillere, og hospitering i høyere aldersklasser for å utvikle individuelle ferdigheter er ønskelig. Spillerne skal stimuleres til egentrening og legge opp til konkurranser i øktene fra denne årsklassen. Spillerne skal lære seg å utnytte bredden og dybden av banen (romfølelse). Det er ønskelig at treneren har minimum trener II utdanning fra dette alderstrinnet, eventuelt annen håndballfaglig bakgrunn. Fadder fra A-laget bistår for å fortsette den «røde tråden» opp mot A-laget.

Treningsmengde med laget: Det er ønskelig med minimum 4,5 timer pr. uke med laget man tilhører. Tre økter à 1,5 timer. Treningstid fordelt på hall og gymnastikksal.

Grunnet noe begrenset hallkapasitet kan det bli noe mindre tid for enkelte lag.

Nye ferdigheter

           Kast og grep:

 • Fange lave baller

 • Motta og kaste ballen i bevegelse

 • Håndledds pasninger

 • Back-hands pasning

 • Stusspasninger over middelavstand (10-15 meter)

 • Kast med ”feil arm” 

  Stuss:

 • Stuss med ball i fart og med retningsforandringer

  Finter:

 • Høyre venstre finte

 • Pasningsfinte

 • Hoppskuddfinte

  Kontra:

 • 2 mot 3 i ankomst

 • 2 mot 2 i ankomst

 • 3 mot 3 i ankomst

 • 3 mot 1+2 i ankomst (en på første banehalvdel og 2 på siste banehalvdel)

 • Pasninger og løp i 8 tall

 • Vurdere ”tjuvstart” opp mot forsvarsansvaret i forhold til spillsituasjoner

  Angrep:

 • Enkle kryss

 • Sperre for innspill (egen mulighet)

 • Sperre for skudd (hjelpe bakspiller med å holde forsvaret nede/borte)

 • Prioritere russersperre

 • Utvikle skudd fra gulvet (underarmskudd, og stempling med jamsides ben)

 • Stegskudd (skudd med feil ben foran i avleveringen)

 • Samspill mellom de ulike posisjonene på banen (f. eks. bakspiller og kantspiller)

 • Trekke ut etter pådrag/satsing (spillbar)

  Forsvar:

 • Erobre ball

 • Obstruksjon (fremprovosere brøyt)

 • Blokk av hoppskudd

 • Takle spillere som skal utføre et hoppskudd

 • Blokke underarmskudd

 • Skjerme ballbane, løpebane eller spillepunkt uten å miste kontroll over egen motstander 

  Målvakt:

 • Lære seg å lese skudd i forhold til motstanderens kroppsbevegelse/se på ballen

 • Lokke skytteren til å skyte i et bestemt hjørne

 • Reaksjonstrening

 • Posisjonering i mål (langskudd/nærskudd)

  Fysisk trening:

 • Utvikle hurtighet og spenst

 • Mer vekt på trening med kroppen som belastning

  Kamp:

 • Korte taktikkmøter i sammenheng med kamper

 • Møte lag som er eldre enn seg selv om laget er i stand til å mestre dette

 

Aldersgruppen 15-16 år.

Frem til denne aldersgruppen er utviklingen av individuelle ferdigheter viktigst og skal fortsatt ha stor fokus. Men i 15-16 års alder skal man ha mer fokus på kollektivt spill og spilleforståelse. Gjelder både i forsvar og angrepsspillet. Det er ønskelig at treneren har minimum trener II utdanning fra dette alderstrinnet, eventuelt annen håndballfaglig bakgrunn. Fadder fra A-laget, ønskelig med trener/assistenttrener fra A-laget, til å bistå på trening for å holde den «røde tråden» opp mot A-laget.

Guttene i disse 2 aldersgruppene skal være 1 treningsgruppe hvor det blir meldt på antall lag i serier ut ifra antall spillere og hvilket nivå de er på. Dette gjøres fordi det ikke er en egen serie for 15 års lag i vår region. For jentene blir det en vurdering fra sesong til sesong ut ifra behov og antall spillere pr lag, men de skal samarbeide for å kunne stille lag i Bringserien med nok spillere.

Treningsmengde med laget: Det er ønskelig med minimum 5,5 timer pr. uke med laget man tilhører. Tre håndballøkter à 1,5 timer, samt en fysisk økt à 1 time. Treningstid fordelt på hall og gymnastikksal. Grunnet noe begrenset hallkapasitet kan det blir noe mindre tid for enkelte lag. 

Nye ferdigheter

Kast og grep:

 • Grep med en hånd (gjelder spesielt for linjespillere)

 • Utvikle spesielle pasninger (back-hand, håndledd o.l.)

 • Lære å skru ballen (pasning og skudd, både i gulvet og i lufta)

  Stuss:

  -     Stuss bak om rygg og mellom beina i fart

  Finter: 

 • Sette sammen finter

 • Spesialtrening på favoritt finta. Lære seg en finte hver vei

 • Overslagsfinte

 • Avløpsfinter før mottak av ball 

 • Få motstanderen til å tro at man skal handle annerledes enn det man til slutt ender opp med å gjøre

           Kontra:

 • Utvikle bredde og dybde i kontra i spill med 1-4 spillere på hvert lag

           Angrep:

 • Plass-skifte

 • Trikkskudd (back-hand og skru)

 • Kringleskudd

 • Flyver

 • Utvikle spesialskudd (rette og vridde skudd)

 • Spill mot ulike forsvarsformasjoner (offensivt forsvar, 5 – 1, 4 – 2 osv.)

 • Plassering av forsvar (trekke især/press spill)

 • Opp-hopp på feil bein/to bein 

  Forsvar:

 • Samarbeid i forsvar mot skytter og linjespiller

 • Trene på å stå i undertall

 • Lære seg prinsippene i 6-0 forsvar

 • Samarbeid med målvakt (dekke hjørner)

 • Komme rundt sperrer/fjerne sperrer

 • Overlevere angrepsspillere 

  Målvakt:

 • Vurdering av rushpasning

 • Redde rette skudd 

  Fysisk trening:

 • Trening med vekter i fra 16 års alder

 • Kondisjonstrening utenom håndballøktene bør utføres

 • Klubben skal oppfordre spillere til å velge skoler med idrettsfag på videregående 

  Kamp:

 • Taktikkmøter i sammenheng med kamper

 • Topping av lag kan foregå

 • Møte lag som er eldre enn seg selv om laget er i stand til å mestre dette

Delta i landsomfattende serier/cuper i regi av NHF

  

Aldersgruppen 17-19 år

Det kollektive spillet skal utvikles, og øvelsene i trening skal ha fokus på å at spillerne tar de riktige vurderingene. Laget skal utvikles med sterk påvirkning fra elitelagets struktur. Fadder fra A-laget, ønskelig med trener/assistenttrener fra A-laget, skal bistå på trening for å holde tak i den «røde tråden» opp mot A-laget.

Treningsmengde med laget: Det er ønskelig med minimum 8 timer pr. uke med laget man tilhører. Fire håndballøkter à 1,5 timer, samt 2 fysiske økter à 1 time. Grunnet noe begrenset hallkapasitet kan det bli noe mindre tid.

Nye ferdigheter

           Kast og grep:

 • Utvikle spesial ferdigheter

 • Avanserte tekniker med høyt tempo og god sikkerhetsmargin

           Finter:

 • Utvikle flere spesial finter begge veier

  Kontra:

 • Kontring med hele laget med fokus på å ta de rette vurderingene

 • Utfordre på tempo og tekniske ferdigheter

  Angrep:

 • Tilpasse angrepsspillet til motstanderens forsvar

 • Drille på kollektive angrepssystemer

 • Utvikle spesialskudd

  Forsvar:

 • Drille 6-0 forsvar

 • Utvikle alternative forsvarssystemer

  Fysisk og psykisk trening:

 • Forberede spillerne på overgangen til å bli seniorspiller (hva som kreves som lag og individuelt)

 • Øke belastningen på de fysiske øktene

 • Bevisstgjøre riktig kost og næringslære 

  Kamp:

 • Videomøter før kamp

 • Delta på seniorlagene i klubben

 • Delta i landsomfattende serier/cuper i regi av NHF

   

 

Kalender

Januar
MTOTFLS
28293031123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Aktiviteter

Ingen aktiviteter tilgjengelig for øyeblikket