Runarmodellen

Perioden 2009 - 2015

Vedtatt av Runars fotballstyre høsten 2008

 

Bakgrunn for initiativet til Runarmodellen i Runar Fotball:

Runar Fotball ønsker å gi et best mulig tilbud for barn og unge må. For å oppnå dette er det nødvendig å ha noe felles verdier, sette noen tydelige mål, ha tydelige strategier for å nå målene og bruke de riktige virkemidlene.

 

Dette har vi hatt som ambisjon å gjenspeile i Runarmodellen.

1. Grunnleggende verdier, hovedmål og prioriteringer

Grunnleggende verdier

Fotballglede, muligheter og utfordringer for alle.

Runar Fotball skal gi et tilbud til alle basert på toleranse, respekt og likeverd. Ingen skal stenges ute pga kulturell bakgrunn, tro, alder eller seksuell legning.

Organisasjonen skal preges av demokrati, åpenhet og frivillighet.

Runar Fotball skal tilby et sunt og sosialt miljø, og aktivt arbeide for et tilbud fritt for doping, alkohol, tobakk, mobbing, rasisme og vold. Fotballgruppa skal følge på disse områdene følge retningslinjer fastsatt av Norges Idrettsforbunds, Norges Fotballforbund og overordnede organer i Runar.

Hovedmål

Runar Fotball skal tilstrebe å ha et tilbud til alle som ønsker å spille fotball ut fra sine ønsker, behov og ambisjoner. Tilbudet skal skape trivsel og utviklingsmuligheter for den enkelte.

Tilbudet skal ha skolerte trenere/ledere på alle aldertrinn og nivåer.

Toppfotball: Runar Fotball skal være blant de fem beste i Vestfold i aldersklassene 15-19 år. På seniornivå skal vi holde god 3. divisjonsstandard for herrer og 2. divisjonsstandard for kvinner. Det skal etableres lag i alle aldersklasser for gutter og jenter. I noen tilfeller vil det være nødvendig å samarbeide med eldre lag, ev. andre klubber.

Prioriteringer

Aldersgruppen 13 - 19 år skal bli en sentral utviklingsgruppe. Runar skal etterstrebe å ha et best mulige jente- og guttelag med gode trenere og solide sportslige opplegg.

Dommer og trenerutdanning vil tilbys spillere fra 14 år og oppover.

Trenerutdanning skal tilbys alle frivillige leder- og trenerkrefter i Runar Fotball. I regi av Runar eller fotballkretsen.

 

 2. Barnefotball (6-12 år)

Hovedmålet for barnefotball i Runar:

Alle jenter og gutter som ønsker det, skal få et sportslig tilbud. IL Runar ønsker allsidige idrettsutøvere. Dette betyr at utøvere som er med på andre idrettsgrener i Runar, skal likestilles ved kamper som de som kun trener fotball.

Runar barnefotball som merkevare er trivsel, trygghet, lek og teknikk. Å lære barna å bli glad i idrett og fysisk aktivitet er rettesnoren for alle de som har roller i barnefotballen.

Virkemidler for å nå målet er:

I Runar skal alle trenere og lagledere på dette nivået arbeide på frivillig basis. For å kunne gi et best mulig tilbud trenger hvert lag som spiller 5-er og 7-er fotball på alle aldersbestemte lag at foreldregruppen stiller med minimum en trener og en lagleder. Alle trenere får tilbud om NFF’s aktivitetslederkurs og trener 1-kurs. Disse er gratis for alle trenere/ledere. Ideelt skal alle trenere ha dette trenerkurset som minimum for å praktisere i barnefotballen i Runar. For å skape en best mulig trygg ramme rundt lagene, oppfordres det til å sette sammen lag med barn fra samme skole/nærområde. For å sikre et best mulig førsteinntrykk, skal alle nye spillere og deres foresatte før sesongstart møte klubben på et spillermøte.

Retningslinjer for treningen:

I aldersgruppen 6-9 årbør man trene felles 1 gang i uka. For 6 og 7-åringene er mandagstreninger uaktuelt pga. barneidrettens dag. I perioden etter sesongslutt og fram mot jul er retningslinjene fra hovedlaget i Runar at spillerne i denne aldersgruppen bør delta i andre idrettsaktiviteter som Runar eller andre organisasjoner tilbyr. Langrenns- og håndballgruppas treninger er eksempler på tilbud i denne årstida. Dette bør trenere/ledere orientere om til "sine" spillere. Utfordringen ligger i de spillerne som ikke har interesse av å delta på andre aktiviteter enn fotball. Disse bør ikke ha totalt treningsfri. Trenere og ledere på de enkelte lag diskuterer seg fram til gode løsninger i samarbeid med klubbutvikler/sportslig utvalg.

All trening skal være basert på ballbehandling. Lekorienterte øvelser med ball skal stå i fokus. Kondisjonsfremmende øvelser med ball vil inngå i dette. For aldersgruppen 6-9 år vil det aller meste av treningene gå på teknisk trening, leker, stafetter og spill med få spillere på hvert lag og mange lag, altså såkalt småspill.

I aldersgruppen 10-12 år bør man trene 2 ganger i uka, med unntak av perioden etter sesongslutt. Hovedlaget i Runar ønsker at man også for denne aldersgruppen skal ha en treningsfri periode, dog kortere enn for 6-9 års gruppa. Spillerne bør oppfordres til å delta i andre idretter. Vinteridretter som langrenn og håndball prioriteres framfor fotball for de spillerne som ønsker det. Spesielle situasjoner for enkelte lag kan tas opp med klubbutvikler/sportslig utvalg.

For gruppen 10-12 år vil det fortsatt være teknikk som prioriteres. Det er naturlig med mer 2-lagsspill her enn for de yngste. Avslutningsferdigheter bør det begynnes med nå.

Spillernes ulike plasseringer på banen må vi ha et klart standpunkt til. Vi oppfordrer fortsatt til at spillerne rullerer på ulike plasser. Dette for at spillerne skal mestre det å ha ulike plasseringer på banen. Bruk frivillighetsprinsippet.

Retningslinjer for laguttak etc: 

Topping av lag skal aldri forekomme i barnefotballen i Runar. At noen får faste posisjoner eller får begynne fra start i hver kamp er også eksempler på topping. Kapteinsrollen skal rullere fra kamp til kamp. I barnefotballen i Runar skal det sosiale skape prestasjoner på sikt. Å fokusere på resultater for denne aldersgruppa skal aldri forekomme.

Turneringsdeltagelse:

 Lag opptil 9 år skal kun delta på lokale cuper innen Vestfold.

 Lag fra 10-12 år kan delta på cuper som går over en helg i Norge.

  

 3. Ungdomsfotball

Hovedmålet for ungdomsfotball i Runar:

Juniorlagene skal ha som mål å kvalifisere seg til interkretsserien. Juniorlagene skal som lag prioriteres nest høyest i klubben, dvs. etter A-lagene.

Førstelagene for gutter/jenter skal ha som mål å kvalifisere seg for interkretsserien.

Annetlagene skal søke å kvalifisere seg for et godt nivå i Vestfold.

Smågutter/småjenter skal søke å kvalifisere seg for et godt nivå i Vestfold.

For å ivareta vår målsetting som en breddeklubb samtidig som lagene kan toppes, skal vi også etterstrebe å etablere lag med lavere ambisjonsnivå. Dette kan være et 11 lag eller et 7 lag avhengig av rekrutteringen.

Virkemidler for å nå målet er:

For å sikre et best mulig tilbud til denne gruppen, skal klubben stille med kvalifiserte trenere. Dette innebærer at trenerne skal ha trenerutdannelse. Runars fotballgruppe kan imidlertid avvike fra dette i situasjoner hvor det er andre kvaliteter som kan kompensere for utdanning. I tillegg skal trener delta aktivt i Runars trenerforum og tilfredsstille de krav som stilles fra klubben.

Retningslinjer for treningene:

Til trenergruppen:

Runar Fotball må legge forholdene til rette for at våre spillere utvikler en basiskompetanse for å kunne spille 11’er fotball. For å sikre trenerrekrutteringen i Runar , tilbys alle jenter og gutter fra det år de blir 14 år å gjennomføre grunnleggende trenerkurs

Retningslinjer for laguttak:

Topping kan foregå fra smågutte/småjente ved at de spillerne som trener mest og viser størst innsats under trening og kamp, får starte kampene og få lengst spilletid. Samtidig skal trener sørge for at alle spillerne får spille kamper. Trening i andre av Runars idrettsgrener sidestilles med fotballtrening. Dyktighetsnivå skal være avgjørende i slike tilfeller.

Utvikling av spesielt talentfulle spillere (fom 13 år):

Spillere som på grunn av ferdigheter holder et høyere nivå enn andre på samme alder skal, etter eget ønske, kunne flyttes opp på neste alderstrinn for å få bedre matching på trening og kamper. For å sikre at en slik flytting ivaretar spillerens, lagets og klubbens interesser, er det avgjørende at vi har et formalisert samarbeid for trenere fra første års smågutt/småjente til seniorfotball. Sportslig utvalg avgjør slike spørsmål.

Turneringdeltagelse:

Lag i klassene 13-19 år kan delta på cuper i Norge, Sverige og Danmark.

 

 4. Seniorfotball

Hovedmålet for seniorfotball i Runar:

A-lagene skal framstå som flaggskipene i ”Runarmodellen”. Hovedtyngden av lagene skal bestå av egenrekrutterte spillere. A-lagene skal være et sportslig tilbud til de beste spillerne.

Juniorlagene skal prioriteres nest etter A-lagene. I tillegg vil det være nødvendig å etablere seniorlag under A-lagene for spillere som ønsker å drive idrett på et lavere nivå.

Herrer:

A – laget skal stabilisere seg som et godt 3. divisjonslag.

Damer:

A – laget skal stabilisere seg som et godt 2. divisjonslag.

Virkemidler for å nå målet er:

Trenerressursene på seniornivå skal ha solid fotballfaglig bakgrunn.

Det skal legges til rette for tilstrekkelig antall treningsøkter pr. uke inklusiv egentrening. Individuelle behov må tas hensyn til. Gruppen skal ha optimale treningsmuligheter/ fasiliteter i forhold til tilgjengelige ressurser.

Retningslinjer for laguttak:

A-lagene skal til enhver tid bestå av de beste spillerne som er tilgjengelig. Det skal legges opp til at talenter fra juniorlagene skal få erfaring fra seniorfotball, dersom disse ønsker dette.

 

5. Organisatoriske virkemidler for å utvikle Runar Fotball

Klubben har innført følgende virkemidler:

Trenerforum:

Runar Fotball har etablert et trenerforum for alle klubbens trenere. Dette forumet skal ha til formål utvikle klubbens trenere og på den måten høyne nivået på fotballen i Runar.

Breddeutvalget:

Utvalget skal ivareta de retningslinjene som dette dokumentet omfatter for årsklassene tom 12 år.

Sportslig utvalg:

Utvalget skal ivareta de retningslinjene som dette dokumentet omfatter for årsklassene fom 13 år.

Talentutvikler:

Med bakgrunn i klubbens ambisjoner skal klubben ha en talentutvikler, som sammen med øvrige trenere, kan ivareta de enkelte talent. Talentutvikler skal også ivareta trenernes utvikling. Talentutvikler sitter i sportslig utvalg. Etter avtale med sportslig utvalg kan det trekkes ressurser fra SF ihht. samarbeidsavtale.

Samarbeid med andre klubber, skoler mv:

Runar Fotball ønsker å ha et nært samarbeid med andre klubber, skoler og ev. andre aktører i Sandefjord for å sikre best mulig utvikling av spillere.

Kalender

Januar
MTOTFLS
28293031123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Aktiviteter

Ingen aktiviteter tilgjengelig for øyeblikket