04Fotball001 2017-09-12 10:55:25

Økonomiplan

Økonomiplan

 

Økonomiprinsipp

 • Den overordnede økonomistrategi er at drift og investeringer skal være selvfinansiert gjennom inntektsbringende tiltak og egenandeler.

Budsjett

 • Styret i Runar fotball skal hvert år utarbeide budsjett for kommende år. Budsjettforslaget skal sendes hovedstyre for gjennomgang. Budsjettet presenteres på fotballgruppa sitt årsmøte. Det blir formelt godkjent på hoved-lagets årsmøte, som finner sted etter alle gruppene sine årsmøter.

Regnskap

 • IL Runar er regnskap- og revisjonspliktig. I IL Runar har vi ansatte som fører regnskapet og rapporterer jevnlig til styret.

Dugnad

 • I norsk idrett kan ingen tvinges til å stille på dugnad. Idrettslaget kan henstille medlemmer og foreldre til å stille opp, men deltagelsen må baseres på frivillighet. Det er viktig å informere om at kostnaden for aktiviteten øker betraktelig hvis man ikke jobber dugnad.

 

Økonomisk ansvar

 • NIFs basis lov sier følgende «for avdelinger og gruppers økonomiske forpliktelser hefter hele laget, og avdelinger/grupper/lag kan ikke inngå avtaler eller representere laget utad uten styrets godkjennelse. Dette innebærer også at det er lagets styre (hovedstyret der laget har avdelinger/grupper med egne styrer) som kan foreta ansettelser og inngå sponsorkontrakter. IL Runar har et årsmøte vedtak på at undergruppene kan forhandle frem egne sponsoravtaler, hovedstyret skal kontaktes når det årlige beløpet overstiger kr 100 000,-. Alle kontrakter med trenere kjøregodtgjørelse /utgiftsgodtgjørelse over kr. 20 000,- skal kontrasigneres av hovedstyret v/ Jan Roger Thorsen. Enkelttrenere kan motta inntil kr 8 000,- skattefritt pr år – man kan ikke motta andre ytelser fra IL Runar (gjelder totalt) i tillegg til dette. Km-refusjon og diett innenfor statens satser er skattefritt.

 

Inn og utbetalinger

 • Klubbens inngående fakturaer skal attesteres av daglig leder før levering til administrasjonssjef for anvisning og utbetaling. Dvs. at alle regninger signeres av to personer før betaling.
 • Kontantinntekter fra kiosk etc. skal telles opp av to personer, oppgjørsskjema fylles ut og signeres. Administrasjon sjefen setter pengene i banken. Ansvarlig for opptelling er daglig leder i fotball gruppa

 

Bankkonto

 • Iht NIFs lov §2-11 (7) skal bankkonti disponeres av to personer i felleskap. I IL Runar er det administrasjonssjefen og administrasjonssekretæren.

 

Bilgodtgjørelse

 • Trenere, lagledere, styremedlemmer eller andre som har avtale om å få dekket utgifter i forbindelse med oppgaver utført i klubben, må levere godkjente bilgodtgjørelsesskjema før utbetalingen finner sted.

Lagskasse

 • Det er ikke lov med private bankkonti til lagskasse i idrettslag. All økonomi skal bokføres i klubbens regnskap.
 • Alle lagskontoer skal være registrert på fotballgruppa merket med lagets navn. Det er daglig leder som administrerer disse kontoene, og skal kontaktes ved inn og utbetalinger.

Kalender

Desember
MTOTFLS
30123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031123

Aktiviteter

07.12.2020
Trening jenter født 09

18:00 - 19:15

7er banen - Runar IL