04Fotball001 2016-12-06 12:47:52

Øvrige rollebeskrivelser

 

 

         Kvalitetsklubbsansvarlig

 • Være klubbens kontaktperson mot krets og påse at klubben følger opp NFF`s krav til kvalitetsklubb.

 • Synliggjøre at vi jobber bevisst med kvalitet og at planer blir fulgt i praksis.

 • Være en pådriver for å bevisstgjøre viktigheten av verdi- og utviklingsarbeid.

      Dommerkoordinator

     

 • Være bindeleddet mellom krets/styret/trenere/lagledere og dommere

 • Har i samarbeid med kursansvarlig og krets ansvar for å tilrettelegge kurs til de som ønsker. Klubben har obligatorisk dommerkurs for 13 åringer.

 • Følge opp og veilede dommerne og sørge for at de har treningstilbud i klubben.

 • Ansvar for utstyrspakke til dommere i tråd med klubbens utstyrsavtale

 • Invitere dommere på ledermøter og temamøter i klubben.

 • Inkludere dommerne i klubbmiljøet og

 

         BIUR ansvarlig

 • Være kontakt person mot BIUR.

 • Skaffe instruktører fra fotballgruppa. Fotballen har ansvaret for BIUR aktivitet 4 mandager a 2. grupper. Oppstart første mandag etter skolestart.

 • Lage et opplegg for instruktørene som inneholder pasninger, skudd på mål og lek med ball tilpasset de forskjellige aldersgruppene. Gruppene er delt slik: 4. år alene, 5-6 åringer sammen.

        Oppstartsansvarlig

 • Runar fotball har oppstart nye lag i mai.

 • Lage invitasjon til skoler, IFO, BIUR og barnehage, samt annonse i avisa i samarbeid med daglig leder.

 • Holde foreldremøte på oppstarts kvelden, informere om IL Runar sine mål, verdier, retningslinjer, hvordan bli medlem og hva koster det. Skaffe trenere fra gruppa til å ha treningsøkt med nye barn.

 • Levere ut info folder «velkommen til IL Runar fotball» og registreringsskjema på oppstarts kvelden.

 • Rekruttere foreldre til roller rundt nystartet lag, samt informere om politiattest.

 • Evaluere/redigere info folder en gang pr år i samarbeid med Sportslig- og daglig leder.

          Kursansvarlig

          Daglig leder

 • Informere om kursstigen.

 • Sørge for å informere trener og ledere om relevante kurs og melde dem på.

 • Gi alle klubbens 13 åringer beskjed om dommerkurs, de bestemmer selv om de vil praktisere dømming. (klubben vil at de som kan, tar kurset uansett) Påse at alle klubbens 13 åringer gjennomfører Fair Play skolen.

 • Kartlegge behovet for kurs /utdanning og ajourføre oversikt over

  kompetansen i klubben.

  Overgangsansvarlig

            Daglig leder

 • Påser at overganger skjer i henhold til NFF sine regler

 • Innhenter samtykkeskjema for klubb skifte og påse at det er signert (av foresatte for spillere under 18 år)

 • Informere om at gammel klubb kan stoppe overgangen hvis spilleren har uoppgjorte forpliktelser til klubben

 • Overgangen gjennomføres elektronisk i fiks

 • Sende ut informasjon til trener/lagleder og spiller når overgang er i orden.

   

         Fiks ansvarlig

          Daglig leder

 • Sørge for at alle tillitsverv, trenere, lagledere og spillere fra 12 år er registrert i fiks og registrere nye fortløpende

 • Melde på lag til ny sesong innen tidsfristene

 • Gi trenere og lagledere tilgang til fiks for registrering av dommerkort og gi dem nødvendig kompetanse

 • Ha kommunikasjon md kretsens fiks ansvarlig om endringer kurs og annen info.

 

 

 

 

 

 •  

   

 

 

 

 

Kalender

Februar
MTOTFLS
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728

Aktiviteter

Ingen aktiviteter tilgjengelig for øyeblikket