04Fotball001 2016-12-06 12:11:19

Årsmøte, styret og styrets roller

Årsmøte

Årsmøte er fotballgruppa sin øverste myndighet og avholdes hvert år i mars. Møtet blir annonsert felles for alle årsmøtene i klubben en mnd. før møtedatoer. Alle gruppene i IL Runar avholder sine årsmøter før hovedlaget avholder sitt årsmøte. På hovedlagets årsmøte blir gruppene sine årsmøter formelt godkjent. Årsmøte protokoll finnes i administrasjonsbygget i Runarhallen.

Personer uten medlemskap, under 15 år eller med utestående over kr.1000,- i klubben, kan ikke ta ordet eller delta ved en eventuell avstemming.  (Man må ha vært medlem i minst 1 mnd.)

 

Styret i Fotballgruppa

Styrets viktigste oppgaver

 • Lede gruppas mål –og strategiarbeid i henhold til fastsatte rammer.

 • Sikre god økonomisk kontroll

 • Følge pålagte lover og regler

 • Representere fotballgruppa utad

 • Sikre skolering av tillitsvalgte

   

Daglig leder

 • Daglig leder har ikke stemmerett i styret men møteplikt

 • Økonomiansvar, har overordnet styring og koordineringsansvar for fotballgruppas økonomi

 • Ansvar for å fremlegge budsjett til godkjenning

 • Fremlegge regnskapsrapporter på styremøte

 • Rapportere budsjettavvik og foreslå tiltak ved vesentlig avvik fra budsjett

 • Ajourføre fotballgruppas medlemslister og følge opp ubetalte avgifter i samråd med administrasjonssekretær.

 • Styrets sekretær herav sende innkalling til styremøte, referere og føre protokoll.

 • Ajourføre klubbhåndboken

 • Ajourføre klubbens hjemmeside og gruppas statistikk

 • Koordineringsansvar for påmelding av lag

 • Overordnet oversikt over fotballgruppa sine arrangementer

 • Bestille annonse i avisa ved behov

 • Innkjøp og vaktlister kiosk

 • Ansvar for den daglige driften og kommunikasjon ut mot medlemmer

 • Følge opp utstyrsavtalen

 • Koordinere innkjøp av utstyr i samråd med matrialforvalter

 • Sørge for oppdaterte lagslister

 • Informere om politiattester

 

 

 

 

 

Rollebeskrivelse Styret

Leder

 

 • Representant i hovedstyret

 • Lede og innkalle til styremøter. Fastsette agenda

 • Overordnet oversikt over den daglige driften, herunder videreutvikling av strategi og planer.

 • Oppfølging av daglig leder

 • Delegere oppgaver til øvrige styremedlemmer

 • Kontaktperson mot krets/kommune/media/NFF

 • Medlem i sportslig utvalg

 • Pressekontakt

 • Oversikt over økonomien i samråd med daglig leder

   

Nestleder

 

 • Stedfortreder for leder ved leders fravær

 • Bistå leder med oppgaver

 • Fast representant i styret

 

Sportslig leder

 

 • Ansvar for at alle lag i ungdoms- seniorfotballen har trenere, lagledere og foreldrekontakt

 • Utarbeide sportsplan i samråd med sportslig utvalg

 • Følge opp sportsplan, by/kretslag

 • Lede trener/lagledermøter ungdoms - seniorfotballen (trenerforum)

 • Oppsett og fordeling av treningstider

 • Skrive årsrapport

 • Fast representant i styret

   

Leder barneutvalget

 

 • Ansvar for at alle lag i barnefotballen har trenere, lagledere og foreldrekontakt

 • Lede trener og lagledermøter i barnefotballen

 • Oppstart av nye lag

 • Oppsett av treningstider og kamper i barnefotballen

 • Skrive årsrapport

 • Fast representant i styret

   

Leder Markedsutvalg

 

 • Ansvar for markedsutvalget, inkalle til møter og følge opp avtaler.

 • Fast representant i styret

 

Leder arrangemntsutvalg og dommere

 

 • Ansvar for Runar cuper

 • Lede arrangemnetsutvalget

 • Fast representant i styret

Jentesatsningsansvarlig 

 

 • Følge opp kretsens krav i henhold til jentesatsning

                  Igangsette Jentedag og rekkrutteringsdag

 • Fast representant i styret

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 •  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kalender

Februar
MTOTFLS
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728

Aktiviteter

Ingen aktiviteter tilgjengelig for øyeblikket